Grup Fusté-Construcció d'obres públiques

ico-menu-esquerra Situació
ico-menu-esquerra Contactar


Adreça:
Ctra. Girona-Sant Feliu, Km 11,500
17244 Cassà de la Selva
Girona

Telf: 972460772
Fax: 972461061

Horari:
El nostre horari és de 8 a 13 i de 15 a 20 hores.

E.mail: grupfuste@grupfuste.com


 
 
Grup Fusté-Construcció d'obres públiques Construccions Fusté Formigons Cassà S.L. Prefabricats Vibrats, S.A Fusté Inversions S.L.
marc-superior-imatge
marc-esquerra-imatge marc-dreta-imatge
marc-inferior-imatge


Avís Legal


El lloc web i el domini grupfuste.com corresponen a Construccions Fusté S.A. amb CIF A17034505, domiciliada a la Ctra. Provincial núm. 337, de Cassà de la Selva, codi postal 17244, telèfon 972 46 07 72, fax 972 46 10 61, adreça electrònica grupfuste@grupfuste.com. Figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona tom 214, Llibre 165, foli 204è, secció 3ª, full 2816, inscripció 1ª.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i disseny gràfic, pertanyen a Construccions Fusté S.A., o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Construccions Fusté S.A. presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat i n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Construccions Fusté S.A., que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a grupfuste.com (framing).

PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament s’incorporarien a un fitxer en el cas que s’establís una relació comercial entre Construccions Fusté S.A., Formigons Cassà S.L., Prefabricats Vibrats S.A. o Fusté Inversions S.L. i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d’aquest persona.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Construccions Fusté S.A. actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Construccions Fusté S.A. manifesta que les referències dels productes que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Construccions Fusté S.A. fins a la confirmació expressa d’una comanda.
Construccions Fusté S.A. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Construccions Fusté S.A. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

UTILITZACIÓ DE COOKIES
Construccions Fusté S.A. informa que aquest lloc web no utilitza cookies en els processos interns de funcionament.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.mapa webavís legal
Disseny Web Comunicatek