Grup Fusté-Construcció d'obres públiques

ico-menu-esquerra Situació
ico-menu-esquerra Contactar


Adreça:
Ctra. Girona-Sant Feliu, Km 11,500
17244 Cassà de la Selva
Girona

Telf: 972460772
Fax: 972461061

Horari:
El nostre horari és de 8 a 13 i de 15 a 20 hores.

E.mail: grupfuste@grupfuste.com


 
 
Grup Fusté-Construcció d'obres públiques Construccions Fusté Formigons Cassà S.L. Prefabricats Vibrats, S.A Fusté Inversions S.L.
marc-superior-imatge
marc-esquerra-imatge marc-dreta-imatge
marc-inferior-imatge


AVÍS LEGAL


El lloc web i el domini grupfuste.com corresponen al Grup Fusté, amb domicili a Carrete-ra Provincial, núm. 337, de Cassà de la Selva (CP 17244) i adreça electrònica grupfuste@grupfuste.com. Integrat per les següents empreses:

- Grup Fusté Cassà SL. Ctra. Provincial, 337, Cassà de la Selva (CP 17244), CIF B55056717.
- Construccions Fusté SA. Ctra. Provincial, 337, Cassà de la Selva (CP 17244), CIF A17034505.
- Formigons Cassà SL. Ctra. Provincial, 337, Cassà de la Selva (CP 17244), CIF B17034604
- Fusté Inversions SL. Ctra. Provincial, 337, Cassà de la Selva (CP 17244), CIF B17655564
- Prefabricats Vibrats SA. Polígon Industrial Girona, Riudellots de la Selva (CP 17457), CIF A17628702.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys grà-fics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Grup Fusté o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Grup Fusté presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis. Grup Fusté autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a grupfuste.com. Grup Fusté es re-serva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a grupfuste.com (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Grup Fusté actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Grup Fusté manifesta que les referències dels productes que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Grup Fusté fins a la contractació expressa d’una comanda.
Grup Fusté es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Grup Fusté no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territo-rial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.Mapa WebPolítica de Protecció de DadesPolítica de cookiesAvís LegalPolítica d´empresaComunicació a Proveïdors
Disseny Web Comunicatek